AuditionsBrazilian OperaConcertNew MusicUncategorized

The Seventh Seal – STOCKHOLM AUDITIONS

STOCKHOLM AUDITIONS

We are pleased to announce auditions for the 2018 concerts of the newly completed The Seventh Seal  – an opera by João MacDowell with text by Ingmar Bergman.

Many of you saw Act 1 in concert at Scandinavia House in 2016.

Act 2 is now complete and the work will premiere in Stockholm for the Bergman centennial followed by performances in Brazil at a later date.

THE SEVENTH SEAL

an opera by Joao MacDowell – text by Ingmar Bergman

AUDITION CASTING CALL

The International Brazilian Opera Company and the Association for Swedish and Brazilian Cultures, in Stockholm, are looking for professional singers to perform roles as part of The Seventh Seal opera.

Performances will happen in concert format in August-September 2018 in Stockholm, Sweden.

The rehearsal period will start in mid-June and become more rigorous in mid-July, 2018.

Auditions will be held at The Royal Dramatic Theater/Dramaten in Stockholm.

The selected cast will be expected to be hired for our staged performances in São Paulo, Brazil, currently slated for October
2018, with rehearsals in September (but with the possibility of instead premiering in the first quarter of 2019).

2018 marks the 100-Year Jubilee of INGMAR BERGMAN, one of the world’s most influential filmmakers and stage directors.

The Seventh Seal, by Ingmar Bergman, is a classic of world cinema.

Now, the work has been adapted into an opera by the Brazilian composer João MacDowell.

The opera will be sung in the Swedish language.

Composer: João MacDowell
Director: Bengt Gomér
Music Director: David Lundblad
Text: Ingmar Bergman

Audition dates: March 19th, 20th & 21st, 2018
Location: The Royal Dramatic Theater, Stockholm, Sweden

We are looking for singers with the following fachs and characters:

 • 1 – Coloratura Soprano – The Witch
  2 – Lyric Soprano (soubrette) – Mia
  3 – Dramatic Soprano – Death
  4 – Mezzo Soprano – The Squire (pants role)
 • 5 – Character or Lyric Tenor – Jof
 • 6 – Dramatic Tenor – The Knight 7 – Bass-Baritonoe – The Monk

A PDF of the vocal score can be provided upon request.
We are seeking a cast with a positive and flexible attitude and understanding of multicultural company dynamics and the challenges of working with new music.

Preferably the singer is based in Sweden or able to easily get to Stockholm, where rehearsals and performances will be held. The rehearsal period will be initiated 10 weeks before the performance with the most intense rehearsal period in the preceding 6 weeks. Paid positions.

Please email Clarice Goulart at goulart.clarice@gmail.com with the following information:

 • Application Form – Seventh Seal – 2018+ CV
 • *  1 audio or video clip
 • *  A short letter of interest regarding why you wish to be considered for the project, and how your skills and experience match our requirements.
 • *  Calendar of General Availability between June 2018 and April 2019

  As a further note, we do not tolerate sexual harassment or violations and take it very seriously.

 • We are a harassment-free and safe-space production and wish to attract cast, crew, and musicians with the same values.

  More information: goulart.clarice@gmail.com | + 46 (0) 76 273 2962

OPERA

DET SJUNDE INSEGLET

AUDITION CASTING CALL

IBOC – The International Brazilian Opera Company och Föreningen för Svenska och Brasilianska Kulturer letar efter professionella sångare att spela rollerna som en del av operan Det Sjunde Inseglet i konsertformat i augusti- september 2018 i Stockholm, Sverige.

Konserten kommer att ingå i Bergman Festivalen.

Repetitionsperioden börjar i mitten av juni och blir mer intensivt i mitten av juli 2018. Auditions kommer att hållas på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm.

Den utvalda ensemblen förväntas sedan också vara
tillgänglig för våra fullständiga föreställningar i São Paulo
och Rio de Janeiro i Brasilien, som för närvarande
kommer att äga rum i oktober 2018, med repetitioner i
september (men med möjlighet att istället få premiär i första kvartalet 2019).

2018 firas 100-års jubileet av INGMAR BERGMAN, en av världens mest inflytelserika filmskapare och scenregissörer.

Det Sjunde Inseglet, av Ingmar Bergman, är en klassiker av världscinema.

Nu, för första gången har verket anpassats till en opera av den brasilianska kompositören João MacDowell.

Operan kommer att sjungas på svenska.

Kompositör: João MacDowell
Regissör: Bengt Gomér
Musikaliske ledning: David Lundblad
Text: Ingmar Bergman

Audition datum: 19, 20 & 21 mars, 2018
Plats: Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm, Sverige

Vi letar efter sångare med följande röstfack för följande karaktärer:

1 – Koloratur sopran – Häxan

2 – Lyrisk sopran (Soubrette) – Mia

3 – Dramatisk sopran – Döden

4 – Mezzo sopran- Jöns, väpnaren (byxroll)

5 – Karaktär eller lyrisk tenor – Jof

6 – Dramatisk tenor – Riddaren

7 – Bas baryton – Munken

Ett PDF med vocal score kan lämnas på begäran.

Vi söker en cast med en positiv och flexibel attityd och förståelse för mångkulturell företagsdynamik och som tar utmaningarna att arbeta med ny musik.

Sångaren är företrädesvis baserad i Sverige eller kan lätt komma till Stockholm, där repetitioner och föreställningar kommer att hållas.

Repetitionsperioden startas 10 veckor före föreställningen med den mest intensiva repetitionsperioden under de föregående 6 veckorna.

Betalda positioner.

Vänligen maila Clarice Goulart på goulart.clarice@gmail.com med följande information:

Ansökningsblankett: Application Form – Seventh Seal – 2018+ CV
1 ljud eller videoklipp
Ett kort intressebrev om varför du vill bli med i projektet, och hur dina färdigheter och erfarenheter matchar våra krav.
Allmän tillgänglighet mellan juni 2018 och april 2019

Som en ytterligare anmärkning är det viktigt att poängtera att vi tolererar inte sexuella trakasserier och tar alla överträdelser seriöst. Vi strävar efter att vara en trakasserifri produktion och önskar attrahera medarbetare, cast och musiker med samma värden.

Mer info: goulart.clarice@gmail.com | + 46 (0) 76 273 2962